Kompletna instalacija sistema za ekstrakciju gasova sa patentiranim „Darwin“ sistemom sa automatskim namotavanjem creva na rolnu i automatskim upravljanjem motora velike snage za ekstrakciju izduvnih gasova svih tipova komercijalnih vozila i lakih teretnih vozila.