Ventilacija radne hale industrijskog postrojenja

Isporučen i montiran sistem ventilacije sa razvodom spiro kanala u hali za vulkanizaciju.