OBRAZAC ZA EVIDENCIJU POSLOVNIH PARTNERA

Naziv firme (pun naziv): Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu “Altema” d.o.o.

Naziv firme (skraćeni naziv): Altema d.o.o.

Poreski identifikacioni broj (PIB): 106018523

Matični broj: 20514221

Šifra delatnosti: 4690

Ovlašćeno lice/a: Marko Vujačić i Goran Aćimović

Obveznik PDV-a: DA

Broj tekućeg računa: 160-317812-53

Naziv banke: Banca Intesa AD Beograd

E-mail: office@altema.rs

Web adresa: www.altema.rs

Telefon: 011/311-5119

Fax: 011/311-5119


SEDIŠTE

Mesto i poštanski broj: Beograd 11000

Ulica i broj Sestara Bukumirović 108a/I


POSLOVNA JEDINICA

Mesto i poštanski broj: Zvezdara 11050

Ulica i broj Matice Srpske 107a