Uspešno završen projekat u objektu Mixinga u fabrici Toyo Tire

U okviru fabrike završen je projekat ugradnje opreme koji je obuhvatio implementaciju sledećih elemenata:

 

- Kanalski razvod tehnoloških odsisa sa nivoa II sa 4 centrifugalna ventilatora koji je odveden do spoljne sredine sa ciljem da se spoji na RTO (Regenerativ Thermal Oxidizer).Deo postavke cevovoda radjen na visinama većim od 28 m unutar hale.

 

- Povezivanje ventilatora i RTO jedinice spiro kanalima, izolacija mineralnom kaširanom vunom i završna opšivka cevovoda aluminijumom debljine 1 mm. Ovim je omogućen tretman izduvnog vazduha iz hale u procesu kojim je omogućena oksidacija zagađivača i mirisnih emisija procesnog vazduha, tj. uništavanje otpadnih materija pre emisije u atmosferu.

 

- Odsisavanje sa mixera preko 11 hauba specijalno projektovanih da pokriju kritične tačke gde je najveća emisija isparenja. Tri nezavisna cevovoda sa jakim centrifugalnim ventilatorima sada izbacuju i do 60.000 m3/h vazduha u spoljnu sredinu i drastično poboljšavaju kvalitet vazduha u ovom delu valjare. Upravljački elektro-ormar sa frekventnim regulatorima omogućava podešavanje protoka vazduha u svakoj liniji nezavisno i po trenutnoj potrebi.