Kako izabrati pravu auto dizalicu

Često pitanje pri kupovini dizalice je kako odabrati pravu.

Pri odabiru daizalice za vaš servis neophodno je uzeti u obzir nekoliko najvažnijih faktora. Prvi je svakako vrsta posla za koji se dizalica koristi: za mehaniku, limarsko farbarske radove, vilkanizerske radove itd.

Svaki od ovih poslova zahteva poseban tip dizalice.

Drugi veoma važan faktor je tip vozila koji će se podizati što će odrediti širinu, visinu i nosivost dizalice.

Takođe treba obratiti pažnjui na kvalitet podloge gde će dizalica biti postavljena kao i na pravilno pozicioniranje koje mora da obezbedi nesmetan rad na vozilu sa svih strana.

Ukoliko niste sigurni da li će to biti dvomotorka, kardanka, dizalica sa H-postoljem, dizalica za putnički i teretni program, hidraulična ili elektromehanička, naša tehnička podrška vam sa zadovoljstvom može pomoći pri odabiru.