Opremanje novog objekta SERVICE MAXX "VOLVO" AUTO DOO BEOGRAD

Isporuka i montaža makazastih dizalica,kao i makazaste dizalice sa produženim platformama pogodnih za podizanje vozila i džipova sa većim osovinskim rastojanjem kao što je VOLVO XC90...