Isporuka i opremanje, AMM Manufacturing DOO

Kompletno opremanje objekta AMM MANUFACTURING D.O.O. KRAGUJEVAC sa rukama za ekstrakciju gasova prilikom zavarivanja i motorima za odsisavanje vazduha.