Aerox – inovativni sistem kontrole neprijatnih mirisa sa primenom u različitim industrijskim procesima zasnovan na netermičkoj plazma tehnologiji .

Aerox-Injector koristi čist vazduh iz spoljne okoline koji se nakon tretmana hladnom plazmom transformiše u aktivni kiseonik koji izvodi reakciju oksidacije sa mirisnim komponentama procesnog vazduha.Uspešno instaliran na preko 90 lokacija širom sveta u širokom spektru različitih industrija a najčešću primenu ima u : 

-industriji prizvodnje guma

-fabrikama hrane za kućne ljubimce

-industriji prerade ulja

               

-duvanskoj industriji

-preradi ribljih proizvoda