Opremanje servisa ALPROS DOO BEOGRAD PJ VIDIKOVAC

Isporuka i montaža sistema za odsisavanje gasova DARWIN proizvođača FILCAR Italija,kao i isporuka i montaža sistema za distribuciju fluida ( 4 radna mesta ) proizvođača FILCAR Italija kod ovlašćenog  ŠKODA dilera ALPROS DOO BEOGRAD PJ VIDIKOVAC