Odvod gasova sa robota za zavarivanje

Odvod gasova sa robota za zavarivanje Montaža sistema na automatskoj liniji zavarivanja u pogonu AMM MANUFACTURING DOO KRAGUJEVAC. Gasovi se odvode sa dve pozicije u filtersku jedinicu koja prečišćava vazduh i vraća ga u radnu prostoriju.