Oprema za ekstrakciju gasova u auto-servisima (putnički i teretni program), kompjuterizovani centralni sistemi za razvod ulja i drugih fluida, mobilne pumpe i istakalice za ulje, cevi, dozatori, merači protoka.

Filcar >>