Filtracija čađi u pogonu valjare

Ugradnja po sistemu „ključ u ruke“ filterskih sekcija raznih kapaciteta za ekstrakciju i filtraciju vazduha od čađi. Radovi obavljeni u periodu 2014,2015 i 2016. godine.