U 2011 godini uradili smo isporuku i montažu opreme za usisavanje i filtriranje gasova u procesu zavarivanja u Institutu GOŠA. Kompletan sistem je pokrio potrebe zavarivanja na 20 radnih mesta sa kompletnom filtracijom gasova sa efikasnošću od 99,8%. Pored toga rešili smo im problem mobilnih radnih mesta.