Isporuka i montaža sistema za ekstrakciju gasova u objektu V&B Autocentar

Isporuka i montaža sistema za ekstrakciju gasova

Savremeni sistem za ekstrakciju gasova koji je u potpunosti automatski regulisan sa daljinskom upravljačkom jedinicom instaliran je kompaniji V&B Autocentar koji pokriva 9 radnih mesta.

Sistemi za ekstrakciju gasova >>>