Početkom ove godine smo zajedno sa ino partnerom KS TOOLS – Nemačka, organizovali prezentacije ručnog alata za naše velike kupce. Za tu priliku smo koristili specijalni kombi opremljen sa ručnim, pneumatskim, mernim i električnim alatom.