Modernizacija auto servisa SERVICE MAXX – KIA AUTO

Zamena starih sa novim dvostubnim dizalicama

Modernizacija auto servisa SERVICE MAXX – KIA AUTO i instalacija dizalica sa kardanskim prenosom snage za 4 radna mesta.

Dvostubne auto dizalice >>>